RP OBRASCI

Rp-1-Zahtjev-za-učlanjenje-u-HKS

Rp-2-Zahtjev-za-izlazno-pismo

Rp-3-Molba-za-prvu-registraciju-igrača-ice

Rp-4-a-Molba-za-registraciju-igrača-ice-mlađih-uzrastnih-kategorija-koji-prelazi-iz-kluba-u-klub

Rp-4-Molba-za-registraciju-igrača-ice-seniori-koji-prelazi-iz-kluba-u-klub

Rp-5-Obavijest-o-namjeri-zaključivanja-ugovora-o-sportskom-usavršavanju

Rp-6-Obavijest-o-namjeri-zaključivanja-prvog-ugovora-o-igranju

Rp-7-Obavijest-o-namjeri-zaključivanja-prvog-ugovora-o-profesionalnom-igranju

Rp-8-Podaci-za-utvrđivanje-odštete

Rp-10-Istupnica Rp-12-raskid-Sporazum-o-raskidu-Ugovora-o-privremenom-ustupanju

Rp-12-Ugovor-o-privremenom-ustupanju

Rp-13-Sporazum-o-raskidu-ugovora-o-profesionalnom-igranju

Rp-14-Sporazum-o-raskidu-ugovora-o-igranju

Rp-15-Sporazum-o-raskidu-ugovora-o-športskom-usavršavanju

Rp-16-Delicenciranje-igrača

Rp-17-Zaštita-ugovora-2019.

Rp-18-Raskid-ugovora-2019.

Rp-22-–-Dvojna-licenca

Rp23 rp24-muski-2019-20

Rp-25-Ugovor-o-privremenom-ustupanju-–-poluzavršni-i-završni-turniri-PH-za-mlađe-kategorije

Rp-26-Mini-košarka-završni-turnir

Suglasnost-mini-košarka